histeroskopik uygulamaları
Histeroskopi işleminin bazı nedenleri

 

Tanı için
• Kısırlığın nedenlerini araştırma
• Aşırı kanamalı veya düzensiz adet görme nedenlerini araştırma
• Menopozdan sonra olan kanamayı araştırma
• Tekrarlayan düşük olaylarını araştırma
• Gebeliği önlemek için rahim içine yerleştirilmiş bir aleti bulmak

 

Tedavi için
• Endometrium çıkarılması olarak adlandırılan işlemle rahim mukozasının alınması veya yakılması
• Urların veya poliplerin alınması
• Rahim içine yerleştirilmiş gebelik önleyici bir aletin çıkarılması
• Rahimdeki yapışıklıkları kesme

Teknik

Histeroskopik operasyon laparoskopi ya da bir ürolojik rezektoskopa benzer düzende rijit bir endoskoptur. Dış çapı 4-10 mm. Olup fiberoptik ışık kaynağı, uterus distansiyon materyalinin verildiği kanal ve probların, forsepslerin ve elektrokoter ya da lazer enstrümanlarının gönderildiği bir başka kanaldan oluşur. Görüş uterin kaviteye açıları 10-45 derece arasında değişir.
Bazı jinekolojik cerrahlar CO2 gaz insuflasyonunu tercih etmektedir. Servikal emici kap, intrauterin basıncı 200 mmHg’dan az tutmamaktadır. Uterin injuri ve gaz embolisini engellemek için akım hızı 100 ml/dk hızını geçmemelidir.

Nezaman Histeroskopi yapılmalı?

Anormal uterin kanamaların tanı ve tedavisinde
D&C de materyal alınamayan perimenopozal kanamalar.
Atipik adenomatöz hiperplazili fakat, histerektomisi riskli olabilecek hastalarda direkt biyopsi almak için.
Biyopsiyle saptanmış adenokarsinoma orijinini bulmada, endoserviks-endometrium karşılaştırması yapabilmek için.
Histeroskopik rezeksiyonu mümkün olabilecek, submüköz myom veya uterin polip şüphesinde.
İnfertilitenin değerlendirme ve tedavisinde
Habituel abortus
Önceki histerografi veya küretajlarda farkedilen uterin septum
Yabancı cisim şüphesi (kırık veya gömülmüş IUD)
Hikaye, fizik muayene ve laparaskopi ile submüköz myom şüphesi.
Histerografide şüpheli kornual oklüzyon.
Şüpheli; intraservikal, intrauterin veya intrakornual adezyon.
Konjenilal anomali şüphesi (bilinen üriner anomali varken)
İntrauterin enfeksiyon ihtimali (yani tüberkolozis).
Uterin füzyon anomali olduğu bilinen seçilmiş hastalarda intrauterin inseminasyon ve embriyo transferi
Endometrial polip şüphesi.

Komplikasyonlar

Risk taşımayan ameliyat yoktur fakat bu ameliyatın riski çok azdır. Sigara içen veya çok kilolu kadınlar için risk daha fazladır.

 

• Kanama
• Rahim duvarının delinmesi
• Enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşabilir.

 

Iyileşme
Işlemi takiben aşağıdaki belirtiler oluşabilir:

 

• Bayılma
• Adet ağrılarına benzer kramplar
• Hafif kanama
• Omuz başlarında ağrı

 

Taburcu edildikten sonra
Hastaneden genellikle aynı gün taburcu edilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız hastanede bir gece kalmanız sağlanabilir. Kanama durduğunda kendinizi daha iyi hissettiğiniz zaman olağan fiziksel ve cinsel etkinliklerinize başlayabilirsiniz. Histeroskopi bir kadın hastalıkları uzmanının (jinekolog) rahim boşluğunu görerek muayenesini sağlayan bir işlemdir. Histeroskopi işlemi tanı veya tedavi amaçlı kullanılabilir. Tanı amaçlı histeroskopi yalnızca birkaç dakika sürer ve bazen ayakta tedavi bölümünde hasta uyuşturulmadan uygulanabilir. Belirli bir hastalığı tedavi amacıyla uygulanan histeroskopi genellikle genel anestezi altında Day Surgery Unit’de (gece hastanede yatmadan yapılan ameliyatın yer aldığı bölüm) uygulanır. Histeroskop ince bir teleskopa benzer. Rahim boynundan rahim boşluğuna sokulur. Bazen rahmi sabit tutmak için rahim boynunun sıkıca kavranması gerekir, bu durumda lokal anestezi yapılabilir. Rahmi iyi görebilmek için rahim duvarının ayrılması lazımdır bunun için karbon diyoksit gazı veya sıvısı zerkedilir. Işlemin sonunda rahim mukozasından (endometriyum) patolojik test için bir parça örnek alınabilir.

novafertil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir