mikroenjeksiyon-icsi

MİKROENJEKSİYON NEDİR?

Klasik tüp bebekte yumurta ve sperm hücresi karşı karşıya getirilerek sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesi beklenir. Ancak erkek sperm hücrelerinin sayısı, hareketliliği, normal yapıdaki sperm hücre yüzdesi (morfoloji) yumurta hücresini dölleyebilecek yeterlilikte değilse, tek bir sperm hücresi özel bir aletle çok ince cam bir iğnenin içerisine alınıp, mikroskop altında yumurta hücresi içine direkt verilerek döllenme sağlanır. Bu işleme mikroinjeksiyon adı verilir. Yani mikroenjeksiyon uygulama şekli farklı olan bir tüp bebek yöntemidir. Hasta takip ve izlemi klasik tüp bebekle aynıdır.

KİMLERE MİKROENJEKSİYON UYGULANIR?

Sperm sayı, hareket veya normal sperm yüzdesinin (morfoloji) çok düşük olması: Bu problemlerin hepsi bir arada yada ayrı ayrı olabilir. Sperm kalitesinin klasik tüpbebek uygulamaya yeterli olmadığı durumlar.

Sperm antikorları: Bazen kadında sperm hücrelerine karşı antikor adı verilen maddeler salgılanır. Bu maddeler sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesini engeller. Bu durumda antikor miktarı ve özelliğine göre mikroenjeksiyon ilk tedavi seçeneği olabilir.

Tüp bebekte döllenme olmayan hastalar: Döllenmenin % 10 un altında olduğu tüpbebek hastalarında.

Operatif olarak sperm alınmasına gerek olan durumlar: Sperm epididim veya testis dokusundan elde ediliyorsa.

Categories:

novafertil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir