X

Normal Sperm Parametreleri

Normal Sperm Parametreleri

Erkeklerde spermin sayısı ve hareketliliği kalitesini arttırır. Sperm değerleri her erkekte farklı sonuçlar getirir. Peki normal sperm parametreleri nelerdir?

Bu sonuçların düşük olması gebelik olasılığını doğrudan olumsuz etkiler. Fakat yüksek oluşu da gebeliği garanti etmemektedir. Spermin kalitesi çevresel ve bireysel sebeplerle değişkenlik gösterebilir. Bu noktada sperm sayısı ve parametreleri üzerinde durmakta fayda vardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün sperm parametreleri açısından idealize ettiği bazı değerler söz konusudur. Örneğin bir erkekte bulunması gereken normal sperm sayısı 30 milyondan daha fazla olmalıdır. Hareketlilik seviyesi %50’nin yukarısında olmak durumundadır. (A+B derecesinde %25 ve üstünde) A, çok hızlı hareketi ifade eder. B, yavaş ancak ileri olan hareketi ifade eder. C, yerinde hareket anlamına gelir. D ise hareketsizliği karşılar.

Normal Sperm Parametreleri: İdeal Değerler Neler?

Sperm için şekil yani morfoloji de çok önemlidir. Kruger ölçüsüne göre % 4 ve üstü olmalıdır. Canlılığın ise 3/ 4 seviyesinde olması şarttır. İltihaplı hücrenin 1 milyonu geçmemesi gerekir. Bu değerler kendi başlarına değerlendirilemez. Kısırlık durumu için hareketlilik, canlılık ve sayı total olarak değerlendirilir. Başlangıç açısından erkekler semen testine sokulur. Spermiogram aracılığıyla durum analiz edilir. Cinsel perhiz yaklaşık olarak 3 gün sürer. Daha sonra steril bir kap içinde bir örnek verilir. 1 saat içinde laboratuarda bulunmasına özen gösterilir. Test sonucunda menide sperm olmaması, canlı sperm hücresinin olmaması, 15 milyon ve altında spermin bulunması olumsuz bir tabloya işarettir.

" novafertil : ."