ROS Testi

mioxsys ros reaktif oksidatif test

Normal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık %50 si erkeğe bağlı yani sperm kalitesi, ve sayısına bağlı sebeplerden  dolayı bu durumu yaşamaktadır.  Bilindiği gibi başarılı ve uzman embriyologlar ve gelişmiş teknik donanıma sahip laboratuarlarda mikroenjeksiyon işlemi ile gebelik oranları %45-70 oranlarında seyretmektedir. Bu durumu geliştirmek amacıyla tıp dünyası alternatif destekleyici tedavi yöntemlerinin arayışı içindedir.

Merkezimizde başarı ile uygulanmaya başlanan  MİOXSYS  cihazı ile ROS yani reaktif oksidatif stres testi bu amaca önemli derecede katkı sağlamak  için oldukça ümit verici bir testtir. Oksidatif stres, yani reaktif oksijen türevleri sperm hücresinde hareket azalması , şekil bozukluğu oluşumu ve DNA kırıklarına yol açmaktadır. Bu durum sebebi belli olmayan erkek infertilitesinde ilk  sırayı almaktadır.

Semen morfolojisi ve sayısı normal gözükse bile artmış ROS düzeyi tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltabilmektedir. ROS düzeyi  yüksek olan hastalarda spermin DNA fragmantasyonu açısından ayıklanması için mikrofiltre kullanılması veya  erkeğin belli bir süre antioksidan tedavi alması uygun olacaktır.

ros testi novafertil tüp bebek merkezinde

Aşılama (IUI)

Aşılamanın amacı, kadın partnerin rahmine önceden eşinden alınıp hazırlanarak iyileri seçilmiş bir miktar spermi yerleştirmek ve bu sayede döllenmeyi kolaylaştırmaktır.

Hangi çiftler faydalanır?
Aşılama özellikle erkek infertilitesi ve infertilitenin nedeni belli olmayan çiftlerde faydalı olur. Bununla beraber, yumurtlama bozukluğu olan kadınlarda da bazı ilaçların desteğiyle etkili olabilir.
Bu gibi vakalarda yumurtlama hormon tedavisi ile desteklenir. Aşılama, yumurtlama gününden çok kısa zaman sonra uygulanmak üzere planlanır.Erkek kısırlığı tanısı için uygulanan testler sperm kalitesin (sayı, hareket, şekil) göstermesi açısından önemlidir.

Çünkü IUI’de başarı, üreme yolundaki bir yumurtanın, normal yetenekteki sperm tarafından döllenmesine bağlıdır. IUI, kendi spermlerine allerjik reaksiyon gösteren erkek vakalarında da faydalı bir yöntemdir. Bu bozukluk”anti-sperm antikor” varlığına neden olur. Burada spermler kadın partnerin rahmine giremezler ve bu nedenle yumurtaya ulaşamazlar.
IUI’de hazırlanmış spermler direkt rahime verilir. Böylece antisperm antikorlarının oluşturduğu problemler aşılır. Endometriyozis (Rahim iç zarı, yani endometriyum dokusunun, üreme yolundan başka bir yerde bulunması) olarak bilinen durumda da IUI ile başarı sağlanmaktadır.

IUI’nin en sık uygulandığı durumlar:
•    Hafif erkek kısırlığı
•    Açıklanamayan kısırlık
•    Anti-sperm antikorları
•    Orta seviyede endometriyozis

Yapılan çalışmalarda, IUI’nin düşük sperm sayılı veya kötü sperm şekilli (morfoloji)
ağır erkek infertilitesi vakalarında ve tüpleri zarar görmüş kadınlarda etkili olmadığı gösterilmiştir.

Uygulama şekli
IUI’de en iyi sonuç fertilite ilaçlarıyla desteklenen yumurtlama sonrası aşılama yapıldığında elde edilmektedir. Bundan dolayı, IUI tedavisindeki ilk aşama, diğer yardımla üreme metodlarında da kullanılan yumurtlamanın hormonlarla kontrollü olarak uyarılmasıdır.

İki veya üç follikül hedef büyüklüğe ulaştığında, yumurtlama ayrı bir hormon (hCG) enjeksiyonu ile sağlanır. Ovülasyon zamanından kısa süre sonra, eşinin sperm numunesi alınarak en iyileri seçilir ve ince bir katater yardımıyla kadın partnerin rahmine verilir. Bu ağrısız bir uygulamadır.

Başarı şansı nedir?
Süperovülasyon ve IUI’nin başarı oranları siklus başına %15-20 arasındadır. Fakat erkek partnerin sperm sayısı normal sınırlar içinde ve kadının tubalarının sağlıklı bulunduğu durumlarda, bir yıl içinde birkaç denemeden sonra bu oran toplamda %50’ye ulaşabilir. Ortalama 4 IUI siklusu denenebilir. Eğer başarılı olunamazsa IVF ve ICSI tavsiye edilir.

Tüp Bebek (IVF)

Son 30 yılda gelişen yardımla üreme teknikleri yardımı ile binlerce çift çocuksuzluk problemini çözebilmiştir. Basit tedaviler başarısız olduğunda bu teknikler kullanılabilir. Yardımla üreme tekniklerinin gerek tubal kısırlıkta gerek erkek kısırlığında gerekse kadındaki yaşa bağlı üreme zorluklarında başarı ile uygulandığını görüyoruz. Bu teknikler bulunmadan önce bazı hastalarımız maalesef çocuk sahibi yapamıyorduk.
Yardımla üreme tekniklerinin en bilineni tüp bebektir. Ancak günümüzde tüp bebeğe ek olarak pek çok yeni teknikler gelişmiş ve değişik kısırlık sebeplerinin tedavisinde kullanılmıştır. Bu broşürde NOVAFERTIL’de sıklıkla kullanılan yardımla tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Tüp bebek nedir?
Tüp bebek kadın yumurta hücresi (oosit) ile erkek meni hücresinin (sperm) vücut dışında çok özel laboratuvar şartlarında döllenerek; döllenmiş yumurta hücrelerinden (embriyo) birkaçının seçilerek rahim içine yerleştirilmesidir.

Kimlere tüp bebek uygulanır?
• Her iki tüpün tıkalı olması: Bu durumda sperm hücresinin yumurta hücresine ulaşarak dölleme şansı yoktur.
• Sperm sayı, hareket veya normal sperm oranının (morfoloji) düşük olması: Bu problemlerin hepsi bir arada ya da ayrı ayrı olabilir.Sperm sayı ve hareketliliği normal sınırlarda olan bir hastada normal görünüme sahip sperm yüzdesi normaden az ise yine tüp bebek gerekir.
• Sebebi açıklanamayan kısırlık vakaları: Tüm incelemelere rağmen %20 oranında kısırlığı açıklayacak hiçbir neden bulunamayabilir.Bu durumda özellikle 36 yaş ve üstü bayanlarda IVF ön planda düşünülür.
• Şiddetli endometriozis vakaları: Endometriozis, kadının her ay düzenli adet olmasını sağlayan rahim içi zar dokusunun (endometrium) rahim içi dışında, tüplerde, yumurtalıklarda ve/veya karın içi zarında yerleşmesiyle karakterize bir hastalıktır.
Her adet döneminde bu rahim dışı bölgelerde kanamalar olabilir. Bunun sonucunda tüplerde, karın zarında yapışıklıklar, yumurtalıklarda kist oluşabilir. İlerlemiş vakalarda IVF gerekebilir.

Başarı şansı
Bir çok klinikte gebelik oranı embriyo transferi başına %50-55 civarındadır. IVF ile “eve bebek götürme” oranı, her bir tedavi yöntemi için yaklaşık %30’dur.Bu oranlar normal yoldan çocuk sahibi olabilen çiftlerden farklı değildir.

Bir çok çalışma 35 yaşını aşan kadınlarda gebelik oranlarının düştüğünü göstermiştir. Eğer kadın 30 yaşlarının başlarındaysa,
bir çok kısırlık uzmanı çabuk olmalarını tavsiye eder. Aktüel gebelik oranlarımızı internet sitemizden öğrenebilirsiniz.

–  Rahim boşluğu
–  Rahim boynu
–  Döllenmiş yumurta
–  4 hücreli aşamada yumurta
–  4 hücreli aşamada yumurta (takriben 3. Günü)

Mikroenjeksiyon (ICSI)

ICSI çok güçlü mikroskoplar ve mikromanüpülatörler kullanılarak yapılır. Embriyolog, ince cam bir pipetin yardımı ile bir yumurtayı tutar ve spermi insan saçından yedi kez daha ince bir cam iğne ile yumurtanın içine verir.

ICSI bir yumurta içerisine enjekte edilen sadece bir sperm hücresi ile döllenmeyi sağlar. ICSI metoduyla döllenme, enjekte edilen her yumurta için %70 civarındadır.Yani mikroenjeksiyon uygulama şekli farklı olan bir tüp bebek yöntemidir.

Mikroenjeksiyon yöntemi ile tüp bebek tedavi basamakları
Hastalarımıza farklı tedavi protokolleri uygulamaktayız. Bunlar hastanın durumuna göre tercih edilmektedir.Genelde tedavi sürecinde şu basamaklar vardır:

  • Yumurtalıkların uyarılması

Yeni adet döneminin 3. gününde yumurtalıkların uyarılması için, iğne şeklinde hormon içeren ilaçlara başlanır. Bu ilaçların kullanılmasının amacı, yumurtalıklarda birden fazla yumurta hücresi gelişimini sağlamaktır. Bu gebelik şansını artırır. Hormon tedavisine başlandıktan genelde 6 gün sonra antagonistler tedaviye eklenir ve tedavi sonuna kadar devam edilir. Yumurtaların uyarılma süresi kişiden kişiye değişir. Ortalama süre yaklaşık 10-12 gündür. Bu dönemde ultrasonla yumurta gelişimi takih edilir.

  • Yumurta toplanması

Yumurta hücreleri belli bir olgunluğa ve büyüklüğe ulaştığında, yumurtaların çatlamasını sağlayan farklı bir hormonal iğne ile çatlatılır. İğne yapıldıktan  34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Bu iğnenin zamanında yapılması çok önemlidir.

  • Yumurtaların döllenmesi

Yumurtalar, hazırlanmış sperm ile mikroenjeksiyon yöntemi kullanılarak döllenir. Döllenme, yaklaşık 12-15 saatte oluşur ve mikroskop altında saptanır. Yumurtaların spermler tarafından döllenip döllenmediği çok önemli bir konudur.

Bu ancak yumurtalar toplandıktan bir gün sonra bilinebilir ve sonuç sıklıkla hastaya telefonla verilir. Ayrıca embriyoların transferi için zaman kararlaştırılır.

  • Embriyonun transferi

Bölünmüş yumurtalara embriyo denir. Yumurta toplanmasından 48-72, bazen de 120 saat sonra transfer yapılır. Transferin ne zaman yapılacağı embriyo sayısına ve kalitesine bağlıdır. Embriyolar ince plastik bir boru şeklinde kateter yardımıyla rahim ağzından nazikçe geçirilerek rahim içerisine verilir.

Transfer edilecek embriyo sayısı genellikle uygulamadan önce jinekologla kararlaştırılır. Transfer işlemi ağrısız olup anestezi gerektirmez. Yarım saatlik bir dinlenme süresinden sonra taburcu olabilirsiniz. Hastaya yaklaşık iki hafta sonra gebelik testi yapılır.

  • Gebelik desteği

Embriyo transferini takiben hastalarımıza progesteron hormonu veririz. Bu hormon genellikle vücudun ürettiği ve gebeliği koruyucu görevi olan  bir hormondur. Böylece bunun eksikliğine bağlı oluşabilecek erken düşüklerin önüne geçilmiş olur. Şayet hasta gebe kalırsa bu tedaviye 12. gebelik haftasına kadar devam edilir.

Konforlu Tüp Bebek (Mild Stimulation)

Konforlu tüp bebek tedavisinde amaç hastanın daha az ilaç kullanarak, daha az iğne olması, bunun yanında merkezdeki
kontrollerinin sayısının 1 veya 2 defa ile sınırlandırılması, ayrıca bu kontrollerde kan alınmamasıdır.
Dolayısıyla tüm tedavi sürecinin hasta tarafından daha rahat, daha az stresli ve daha konforlu olarak algılanması sağlanır.

Bu hastalarda daha az ilaç kullanıldığı için, ilacın yan etkileri de daha az görüleceğinden bu anlamda da konfor sağlanmış olur. Az ilaç kullanıldığı için daha az sayıda yumurta elde edilir. Ancak konforlu tüp bebek hastalarındaki gebelik oranları, normal tüp bebek hastalarındaki başarı oranlarına eşittir.

KRYO (Embriyo Dondurma)

Kryo nedir?
Tüp bebek uygulaması sırasında iyi kalite fazla sayıda embriyo elde edildiğinde, transfer edilmeyen embriyolar dondurularak saklanır. Bu embriyolar gerekli olduğunda daha sonraki denemelerde çözülerek kullanılabilir. Bu şekilde bir deneme için en az 2 tane dondurulmuş embriyo olmalıdır.

Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar Türkiye’deki yönetmelik uyarınca beş yıl bolunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.Boşanma ve eşlerden birisinin vefat etmesi durumunda embriyo dondurma belgesi kendiliğinden bozulmuş kabul edilerek embriyolar atılacaktır.

Avantajları nelerdir?
• Kryo işlemi ekonomiktir. Elimizde hazır embriyo bulunduğundan    yumurtalıkların ilaçla uyarılması ve tekrar yumurta toplanmasına    gerek yoktur. Bu durum tedavi maliyetlerini yarı yarıya azaltır.
• Hasta açısından daha az streslidir. Yumurta veya embriyo elde edilememe riski, operasyon stresi yoktur.
• Hastanın tedaviye uyumu kolaydır.
• Tedavinin yan etkileri daha azdır.

Kryo siklusu nasıl uygulanır?
Tedavide östrojen hormonu içeren tabletler kullanılır. Bu hormon, embriyonun yerleşeceği rahim iç zarının sağlıklı gelişimini sağlar.
Endometrium uygun kalınlığa ulaştığında embriyolar çözülerek transfer edilir. Kryo siklusu bazı hastalarda doğal afet döneminde de uygulanabilir.

Kryo işlemi sonucu doğan bebeklerde problem yaşanır mı?
Yapılan çalışmalarda bu yolla doğan bebeklerde anomali açısından risk artışı olmadığını göstermiştir.

Başarı oranı nedir?
Günümüz teknolojisi (vitrifikasyon) ile dondurulan embriyoların %95’i sağlıklı olarak çözülebiliyorlar. Gebelik oranı %30-40 arasındadır.

Kryo anlaşma formu bilgileri
Yapılan IVF/ICSI tedavisi sonrası artan (transfer edilmeyen) embriyolarınız izniniz dahilinde, daha sonraki olası bir tedavide kullanılmak üzere dondurularak depolanır.
Dondurma işlemi ve daha sonra saklanması için bir ücret alınmaktadır. Embriyolarınız, evli kaldığınız ve siz istediğiniz sürece 5 yılı aşmamak kaydı ile saklanır.
Yasal olarak, her yıl embriyoların saklanmaya devam etmesi için kliniğimize bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Bir yılın sonunda başvuru yapılmadığı taktirde, bir ay beklenir ve embriyolar yasal olarak imha edilir. İmha işlemi, sağlık müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.

Temel Tedaviler

Yumurtlama Tedavisi
Ovülasyon indüksiyonunun prensibi, genellikle bir yumurta üreten yumurtalıkların uyarılarak birden fazla yumurta elde edilmesi ve takiben cinsel ilişki ile döllenmenin sağlanmasıdır.

Aşılama
Aşılamanın amacı, kadın partnerin rahmine önceden eşinden alınıp hazırlanarak iyileri seçilmiş bir miktar spermi yerleştirmek ve bu sayede döllenmeyi kolaylaştırmaktır.

Tanı

Ultrason
Kadın iç genital organlarının yani yumurtalıklar ve rahmin şekil, büyüklük ve durumlarını görüntülemek için yapılır.

Standart Laboratuvar Hizmetleri
Her türlü hormon analizi, Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Genetik Analizler.

Tanısal Hiseroskopi
Rahim içinin gözle incelenmesidir. Doğumsal bozukluklar, myom, polip, yapışıklıklar ve enfeksiyon tespit edilebilir.

Androloji Laboratuvar Hizmetleri
Sperm analizi (Sayı, hareketlilik, şekil, canlılık) ve aşılama için sperm hazırlanması.

Spermiyogram 
Amacı erkek döl hücresinin kalitesini ölçmek olan bir tanı testidir.

Normal spermiyogram değerleri şunlardır:

Sayı: en az 15 milyon/ml, Hareket: en az %32 ileri doğru, Morfoloji “Şekil”: en az %4 normal

Önemli noktalar:

• Sperm sayımı ve motilitesi en az 3 kez sayım yapıldıktan sonra ortalama alınarak verilmektedir.

• Sperm morfolojisinin değerlendirilebilmesi için sperm hareketlerinin durdurulması ve boyanması gerekmektedir. Boyanan preparatların değişik bölgelerinden en az 200 adet sperm Strict Kruger Kriterleri’ne göre değerlendirildikten sonra, ortalama alınarak morfoloji sonucu verilmektedir.

• İnseminasyon uygulanacak hastalarda sperm sayı ve motilitesinin yanı sıra morfolojide mutlaka dikkate alınmalıdır.

Sperm Yıkama 
Laboratuvarımızda sperm yıkama swim-up yöntemi ile yapılmaktadır.

Yardımla Üreme Teknikleri

Tüp Bebek

Basit anlatımla, IVF’de yumurtalıktan bir çok yumurta toplanır, erkekten alınan sperm ile laboratuvarda döllenir ve embriyo olarak gelişenlerden bir bölümü seçilerek transfer edilir.
Klasik tüp bebek

Çok sayıda yumurta geliştirilen, yüksek dozda ilaç kullanılan yöntem.
Konforlu tüp bebek

Düşük doz ilaçlarla, daha az yumurta geliştirilen daha az kan kontrolü yapılan yöntem.

Doğal tüp bebek

Normal adet dönemindeki yumurtayı geliştirip o yumurta ile tüp bebek yapılan yöntem.

İlaçsız tüp bebek (IVM)

İlaç kullanmaksızın yumurtalar tam olgunlaşmadan toplanıp laboratuvar şartlarında olgunlaştırılıp sonra tüp bebek yapılan yöntem.
Mikroenjeksiyon (ICSI)

Mikroenjeksiyonda tek bir sperm yumurtanın içine çok özel bir mikroskop sistemi yardımı ile enjekte edilir. Özellikle erkek kısırlığında çok yararlı bir yöntemdir.

Preimplantasyon Genetik Tanı

Tüp bebek tedavisi sonucu oluşan embriyoların genetik olarak incelenmesi ve sadece sağlam olanlarla hamile kalınmasına müsaade edilmesidir.

Embriyoların Dondurulması (KRYO)

Kryo, embriyoların dondurularak saklanmasıdır. Bir IVF siklusunda artan embriyolar, hastanın onayı alındıktan sonra, daha sonraki olası bir embriyo transferi için dondurularak depolanır.

Testisten Sperm Kazanımı (TESE)

TESE ejakülatında (menide) hiç sperm hücresi bulunmayan hastalarda, testislerden alınan dokudan sperm elde edilmesidir.

Yumurta Dondurma

Özellikle kanser tedavisi öncesi yumurtalar dondurularak radyoterapi veya kemoterapi sonrası kısırlığın önüne geçilebilir. Böylece kanserden kurtulan kadın anne olma şansını yitirmemiş olur.

Tanıda Güven = Tedavide Başarı

Aşağıda anlatılan tüm prosedürler, kalitemizi en üst seviyede tutma amacımız dolayısıyla her semen analizinde aynı titizlikle uygulanmaktadır. 

• Sperm sayımı ve motilitesi Makler Chamber veya Neubauer Hemocytometer ile değerlendirilmektedir. Sperm konsantrasyon ve motilitesi en az 3 kez sayım yapıldıktan sonra ortalama alınarak verilmektedir.

• Sperm morfolojisinin değerlendirilebilmesi için sperm hareketlerinin durdurulması ve boyanması gerekmektedir. Laboratuvarımızda sperm morfolojisinin değerlendirilmesi için Papanicolaou boyama tekniği kullanılmaktadır. Bu yöntemle boyanan preparatların değişik bölgelerinden en az 200 adet sperm Strict Tygerberg Kriterlerine göre değerlendirildikten sonra, ortalama alınarak morfoloji sonucu verilmektedir. Strict Tygerberg Kriterleri’ nin en önemli özelliği değerlendirmede standardizasyonun sağlanmış olmasıdır. Bu sınıflamaya kesin kriterler denilmesinin nedeni, borderline (sınır) formların da anormal olarak değerlendirilmeleri ve yalnızca kusursuz olanların normal olarak kabul edilmesidir.

• Morfoloji çok iyi eğitim almış, bilinçli gözler tarafından değerlendirilirse doğru sonuç verir. İnseminasyon uygulanacak hastalarda sperm sayı ve motilitesinin yanı sıra morfolojide mutlaka dikkate alınmalıdır.

• Sperm sayısı yeterli olan semen analizlerinde rutin olarak swim-up yapılmaktadır. Böylece ileride uygulanacak tedavide, swim-up ile elde edilecek sperm konsantrasyonuda görülebilmektedir.

• Semen içerisindeki lökositlerin diğer yuvarlak hücrelerden ayırt edilmesi önemlidir. Bu nedenle bir lökosit boyası olan Leucoscreen kullanılarak lökositlerin ayırt edilmesi sağlanır. Böylece semendeki kesin lökosit sayısı verilmiş olur.

• MAR (Mixed Antiglobulin Reaction) Test’te laboratuvarımızda rutin olarak semen analizlerinde uygulanan bir testtir. Genelde, pahalı bir test olduğu için diğer laboratuvarlarda istek üzerine uygulanan bu testin rutin olarak uygulanması sayesinde, immünolojik infertilitesi olan hastalar tespit edilebilmektedir.

• Semende % 75’den daha az oranda motil spermin olduğu durumlarda, vital spermlerin oranını belirleyebilmek için spermler Vitalscreen ile boyanırlar. Böylece motil olmayan fakat vital olan sperm oranı da kesin olarak belirlenir.
SPERM YIKAMA:
Laboratuvarımızda sperm yıkama swim-up yöntemi ile yapılmaktadır. Gerekli durumlarda PureSperm ile farklı gradientler yöntemi de uygulanmaktadır.

Sperm yıkama sonrası örnek, üzerinde hastanın adı, soyadı ve tarih yazan bir tüp içerisinde vücuduna yapıştırılmış olarak doktoruna gönderilir. Böylece sperm vücut ısısında ve güvenli bir şekilde doktoruna ulaştırılmış olur. Hastaya, inseminasyonu yapacağınız kateter ve latex içermejen enjektör beraberinde verilir.